خدمات و توانمندیهای گروه مطالعات مالی و اقتصادی

گروه مطالعات مالی و اقتصادی با در اختیار داشتن کادری مجرب آماده ارایه خدمات به کلیه بانکها،  شرکتها و نهادهای مالی و اقتصادی کشور در زمینه های زیر می باشد.

 بخش مشاوره صنعت بانکداری
پیاده‌سازی مدیریت ریسک شرکتی در بانک‌ها
 طراحی فرایندهای اعتبارسنجی اشخاص حقوقی
طراحی نرم افزار رتبه بندی داخلی و آیین نامه های مرتبط
طراحی نرم افزار مدیریت ریسک عملیاتی
طراحی نرم افزار مدیریت ریسک نقدینگی
طراحی فرایندهای مدیریت منابع و مصارف
طراحی گزارش عملکرد مالی بانک
برنامه ریزی راهبردی، مالی و بودجه بندی بانک
طراحی فرایندهای تطبیق و پولشویی
طراحی فرایندهای مدیریت ریسک اعتباری و مشاوره نرم افزاری
خدمات مشاوره ای بازاریابی خدمات بانکی
طراحی نظام سنجش عملکرد کارکنان
خدمات مشاوره ای بهبود فرهنگ سازمانی


بخش مشاوره صنعت بیمه
طراحی برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌های بیمه‌ای
پیاده‌سازی مدیریت ریسک شرکتی در شرکت‌های بیمه‌ای
طراحی و اصلاح فرآیندهای سازمانی شرکت‌های بیمه‌ای
طراحی نرم افزار مدیریت ریسک عملیاتی
طراحی نرم افزار مدیریت ریسک نقدینگی
طراحی فرایندهای مدیریت منابع و مصارف
برنامه ریزی راهبردی، مالی و بودجه بندی بیمه
طراحی فرایندهای مدیریت ریسک اعتباری و مشاوره نرم افزاری
طراحی نظام سنجش عملکرد کارکنان
خدمات مشاوره ای بهبود فرهنگ سازمانی
خدمات مشاوره ای بازاریابی خدمات بیمه‌ای
شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک‌های پیش‌روی رشته‌های مختلف بیمه‌ای
نرخ‌گذاری رشته‌های مختلف بیمه‌ای
شناخت وضعیت استانهای کشور به لحاظ پتانسیل بازار بیمه
برآورد پورتفوی بیمه‌ای بهینه در شرکت‌های مختلفبخش مشاوره بازار سرمایه
پیاده‌سازی مدیریت ریسک شرکتی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری
پیاده‌سازی مدیریت ریسک شرکتی در کارگزاری‌های بورس اوراق و بهادار و بورس کالا
پیاده‌سازی مدیریت ریسک شرکتی در هلدینگ‌های مالی و سرمایه‌گذاری
خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری
ارائه تحلیل‌های اقتصاد کلان
ارائه تحلیل‌های بنیادین صنایع مختلف بورسی
ارائه تحلیل‌های بنیادین و ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های بورسی
طراحی برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری بورس
سایر خدمات اقتصادی و مالی
مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌ها، طرح‌های توجیه، تحلیل مالی و مطالعات بازار